Hymne sicule.

Il y a à présent une controverse liée à l’hymne sicule en Transylvanie. De ce fait, Dieu aidant, j’ai fait une traduction-adaptation poétique de l’hymne sicule depuis le hongrois vers le roumain.

D’abord en système orthographique plus ou moins phonétique, à la bucarestoise:

Cine şti unde, unde ne-a împinge
Soarta, pă drumu’ rău şi-ntunecat?
Mînă-ţi poporu’ săcuiesc, şi-nvinge,
Mă Ciobănaş, prunc mândru de-mpărat!

S’o ros săcuii ca ţîcleu-n mare,
Tălniţi de cei ce să bat fără rost,
Da’ ne-o lodit, ioai, valu’ cel mai tare.
Uă, Doamne, nu lăsa Ardealu’ nost!

Săcuii-s fruntea între ungurime;
Şohan nu ni s’a rumpe sufletu’:
Îi hi săcui, şi de nu te-a şti nime,
Oriunde pă Pămînt te-ai naşte tu.

Ni-i plin trecutu’ de vremile-amară,
Prinşi de ostraci, de turci şi de tătari.
În ţara noastă săcuiască, iară,
Merém acasă, fericiţi şi tari!

Rugămu-te, Măicuţă sfîntă, dară,
Scapă norodu’ de răniţi şi rari!
În ţara noastă săcuiască, iară,
Merém acasă, fericiţi şi tari!

Cine şti unde ne-a mai duce doru’,
Păstă hotar, păstă mare umblaţi.
Hai, craiu’ nost: te-aşteaptă tăt cioporu’,
Neam de săcui, în Munţîî cei Cărpaţi.

Noa, prinsu-l-o pă hăuş în Sighişoara;
Săcuieni-Ciuc îi jele-n lung şi-n lat;
Streinii ţi-o furat tătă comoara,
Da’ pruncii n’au nici pită de mâncat.

Sute de ani de la Ciobanu-ncoace,
Răbdat-o mult poporu’ săcuiesc;
Streinii, ioai, da’ nici nu-i lasă-n pace,
Că nici acasă nu să hodinesc.

S’o ros săcuii…

Écoutez l’original ici.

Partition ici.

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.